Forskningsprosjekt


Risikoen vi tar og livet vi lager

Vitenskapelig tittel:
The risks we take and the life we make - effects of positional concerns and bounded rationality on risk-taking behavior

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen har som mål å besvare spørsmålene: 1) Hva motiverer folk til å ta risiko? 2) Er posisjonelle preferenser lenket til risikotaking? 3) Hvordan påvirker affekt evne til å bedømme risiko og atferd? 4) Hvordan påvirker trend i fare opplevd risiko og atferd? Forskningen vil bidra med kunnskap om drivmekanismer bak risikotaking, med et spesielt fokus på risikotaking i skredterreng. Kunnskapen kan bli brukt til å gjøre skredutdanning mer effektiv, men også potensielt til å lage tiltak for andre typer av risikotaking. Tre typer av metode vil bli brukt: 1) spørreundersøkelser 2) spørreundersøkelser lenket til GPS-spor, 3) eksperiment. Spørreskjema vil inneholde spørsmål om risikotaking i forhold til skred, og spørsmål relatert til sosial identitet, posisjonale preferenser, demografiske spørsmål og sosio-ekonomiske spørsmål. I eksperimentene vil deltaker utsettes for stimuli som årsaker affekt (f eks film) og deretter bli spurt om å svare på spøsmål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1975 Prosjektstart: 05.05.2017 Prosjektslutt: 30.04.2021

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Andrea Mannberg
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsrådForskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord