Forskningsprosjekt


Validering av ESUMS sensor

Vitenskapelig tittel:
Sammenlikning av ESUMS sensor mot referansesensorer

Prosjektbeskrivelse:
Behovet for forbedrede og rimeligere helsetjenester er overhengende: Vi lever lengre, overlever tidligere livstruende sykdommer, og vi har en økende utfordring i forhold til livsstilssykdommer. Ved en nærmere oppfølging av pasienter i egne hjem er det mulig å oppdage forverringer av sykdom på et tidlig tidspunkt, og dermed unngå sykehusinnleggelse. Overordnet mål for prosjektet er å utvikle ESUMS for kontinuerlig monitorering av pasienter med kroniske sykdommer i forhold til fysisk rehabilitering. Målet med denne studien er å teste ESUMS sensor mot validerte referansesensorsystem i en kontrollert laboratoriestudie. Hjertefrekvens, aktivitetsnivå/posisjon og en hudtemperatur vil bli evaluert. Hypotesen vår er at målenøyaktigheten for ESUMS er sammenlignbar med annet validert måleutstyr på markedet. Mulige resultat av prosjektet er hyppigere helseovervåking, tidsriktige intervensjoner og mindre behov for hjemmebesøk av sykepleier eller reinnleggelser på sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1542 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Mariann Sandsund
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: ESUMS: Enhanced Sustained Use Monitoring System (ESUMS)
Behandlet i REK
DatoREK
24.06.2010 REK nord