Forskningsprosjekt


Endotel dysfunksjon ved stamcelletransplantasjon

Vitenskapelig tittel:
Endotel dysfunksjon ved stamcelletransplantasjon

Prosjektbeskrivelse:
En rekke pasienter som transplanteres med stamceller utvikler til dels betydelig vektøkning med synlige ødemer, evt generell oppsvulmenhet. Årsaken til disse komplikasjonene er sammensatte og ikke kartlagte. Det kan dreie seg om skader på kar utløst pga beinmargsutryddende behandling, men immunologiske skade på endotel og lavt albuminnivå kan også bidra. En felles faktor synes å være dysfunksjon av karendotelet (ED). Prosjektet søker å kartlegge hvor hyppig ED forekommer, hvilken varighet og hvilket omfang slik skade evt får og om skadene kan forhindres av medikamentell behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1260 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 01.08.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stein A. Evensen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK nord