Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Epidemiologi av epilepsi i Norge. prevalence, insidens, etiologi, behandling og misdiagnosering

Vitenskapelig tittel:

Epidemiology og epilepsy in Norway. Prevalence, incidence eatiology, treatment and misdiagnosis.

Studien er delt opp i 3 delstudier, som resulterer i hver sin artikkel.

“Epidemiologyof epilepsy in Norway; Prevalence and incidence”

“Pharmacoepidemiology of epilepsy in Norway; Prevalence and changes of Antiepileptic drugtreatment”

“Epidemiology of epilepsy in Møre og Romsdal, a county in Norway; Prevalence, treatment modalities and misdiagnosis"Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å legge frem epidemiologiske data for epilepsi i Norge. Prosjektet omfatter å få oversikten på epilepsi populasjonen av alla alder på landsbasis og lokalt i Møre og Romsdal. Generelt er studien populasjon basert retrospektive tverrsnitt studie. Pasienter med diagnosert epilepsi i forhold til ICD-10 og ICPC2 kode på NPR og resept register inkluderes. Videre vil da pasienten med adresse i Møre og Romsdal bli identifisert for videre journalgjennomgang mtp. spesifisering og verifisering av diagnosen samt behandling form. Man vil også videre kartlegge behandlingen av epilepsi pasienter. Epilepsi er en lidelse som rammer mange. Epidemiologiske data fra Norge er imidlertid mangelfulle, selv om forholdene her ligger godt til rette for slike undersøkelser. Deler av prosjektet skjer i samarbeid med Dr. Guttorm Eldøen. Lignede prosjekt har da blitt utført i Buskerud av Marte Syvertsen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1783 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Tit Cheang Tan
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF


Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2017 REK midt