Forskningsprosjekt


18F-Flutemetamol PET/CT i påvisning av Alzheimers sykdom

Vitenskapelig tittel:
18F-Flutemetamol PET/CT for the diagnosis of Alzheimer’s disease – clinical value and reference levels

Prosjektbeskrivelse:
BAKGRUNN: 18F-Flutemetamol, en positron emisjonstomografi (PET) amyloid tracer, ble nylig innført i klinisk rutine i Norge. I dag blir pasientenes PET bilder vurdert visuelt og skåret som enten normal, mulig Alzheimer’ sykdom (AD) eller sannsynlig AD. Med PET kan man presist kvantitere traceropptaket i ulike områder av hjernen og disse kvantitative målene kan brukes for å definere grenseverdier for amyloid-positivitet indikativ for AD. HOVED MÅL: Å etablere kvantitative mål for 18F-Flutemetamol i klinisk rutine for å kunne detektere amyloid-patologi i hjernen tidligst mulig. MATERIALE OG METODE: Studien er retrospektiv og inkluderer pasienter henvist fra Hukommelsespoliklinikken, Oslo Universitetssykshus til PET i klinisk diagnostikk i perioden fra mars 2015 til januar 2018. Alle har samtykket til NorKog registeret. PET data vil bli sammenholdt med serum og CSF amyloide biomarkører, nevropsykologisk funksjon og MR
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1929 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.10.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Mona-Elisabeth Rootwelt-Revheim
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Civitan finansierer 50% PhD, øvrige kostander dekkes av OUSForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD, MD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst