Forskningsprosjekt


Effekt av deksametason ved keisersnitt - en randomisert, kontrollert flerdosestudie

Vitenskapelig tittel:
Efficacy and safety of a single intravenous low and intermediate dose of dexamethasone after cesarean section - a randomized, placebo controlled, dose-range study

Prosjektbeskrivelse:
Deksametason er et kortisonlignende medikament som benyttes rutinemessig ved sectio etter at man i kontrollerte studier har vist mindre postoperativ smerte og kvalme. Hva som er optimal dosering samt hvilke immunologiske og hormonelle effekter denne behandlingen innebærer er derimot ikke avklart. Dette forskningsprosjektet innebærer en randomisert, trearmet, placebo-kontrollert flerdosestudie. Vi vil inkludere 90 kvinner innlagt UNN Tromsø for planlagt keisersnitt. Primært vil vi studere den smertestillende effekten av en «lavdose» (0,07 mg/kg kroppsvekt), og en «middeldose» (0,17 mg/kg kroppsvekt) deksametason sammenlignet med placebo. Deksametason dosen gis rett etter avklemming av umbilicalvenen for å unngå overgang til fosteret. Vi vil samtidig undersøke de hormonelle effekter med kartlegging av flere hypofyse-akser, samt de betennelsesdempende virkninger med gjentatte målinger av hormonelle og betennelsesrelaterte signalstoffer. Viser for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1971 EudraCT-nummer: 2017-001232-19 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 20.12.2028

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aslak Johansen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt Nord om forskningsmidler fra Helse til gjennomføring av prosjektet. Utgiftene til de immunologiske analysene vil bli dekket  av forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset i Bodø (leder Tom Eirik Mollnes).Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord