Forskningsprosjekt


Mikrobiologiske årsaker til non-gonorroisk uretritt/cervicitt

Vitenskapelig tittel:
case-control study of men and women with non-gonococcal urethritis/cervicitis

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til non-gonorroisk (NGU) uretritt og cervicitt. Uretritt og cervicitt er den vanligste bakterielle seksuelt overførte sykdommen i Norge. Symptomene er utflod og svie ved vannlating, med komplikasjoner som bitestikkelbetennelse og artritt hos menn, og betennelse i urinrør og livmorhals hos kvinner med risiko for oppadstigende infeksjon til livmor og eggleder. Man har noe kunnskap om årsaker til NGU, men det er ikke helt klart hvilke bakterier som er patogene. Undersøkelsen legges opp som en studie med to grupper, en studiegruppe som har symptomer på uretritt/cervicitt og en kontrollgruppe uten symptomer. Det skal tas en urinprøve fra menn og en pinneprøve fra skjeden hos kvinner. Det skal registreres opplysninger fra journal og fra spørreskjema som alle pasienter ved Olafiaklinikken fyller ut. Det planlegges å rekruttere 500 menn og 500 kvinner studien blant heterofile som oppsøker Olafia-klinikken. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal. Det anføres at fordelen for den enkelte er muligheten for bedre diagnostikk. Ulempen for asymptomatiske deltakere er en ekstra prøve. Det søkes om opprettelse av en forskningsbiobank under navnet ”Fürst Medisinsk Laboratorium STI forskningsbiobank”. Ansvarshavende for biobanken er Nils Reinton. Varighet er beregnet til 31.12.2012. Deltakerne informeres og samtykker til bruk og oppbevaring av det biologiske materialet. Det biologiske materialet skal destrueres tre måneder etter prosjektslutt. Opplysningene skal oppbevares avidentifisert. Koblingsnøkkelen lagres atskilt fra opplysningene. Data skal etter prosjektslutt oppbevares på Olafiaklinikken.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2229 Prosjektstart: 13.09.2010 Prosjektslutt: 19.11.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Harald Moi
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst