Forskningsprosjekt


Pasientforløp før førstegangs innleggelse for alkoholrelaterte helseproblemer

Vitenskapelig tittel:
Patient trajectories prior to hospital admittances for alcohol-related health problems. A pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Alkohol er en viktig medvirkende årsak til mange somatiske lidelser. Risikoen for alkoholrelaterte helseproblemer er høyere for eldre, men eldre spørres sjeldnere om alkoholbruk. Det er rimelig å tenke at mange eldre med alkoholrelaterte helseproblemer derfor heller ikke får nødvendig hjelp. Helsemyndighetene har bestemt at alle sykehus skal ha tiltak for å oppdage og behandle rusrelaterte helseproblemer. Hovedprosjektet er et stort registerdataprosjekt hvor vi skal se på forløpet før og etter innleggelse i somatisk avdeling for alkoholrelatert helseproblem, hvor pasienten har fått en kort alkoholintervensjon. I forkant av dette vil vi gjennomføre et pilotprosjekt på Stavanger Universitetssykehus på aktivitetsdata i en tre-års periode fra to registre, før en slik innleggelse i somatisk avdeling. Dette vil gi økt kunnskap om pasientforløp i forkant av en slik alkoholrelatert innleggelse, og gi mulighet til å teste ut noe av metodikken i hovedprosjektet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1969 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Postdoktorstipend fra Helse VestForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord