Forskningsprosjekt


Unge voksnes erfaring med å leve med permanent stomi

Vitenskapelig tittel:
Denne studien tar for seg unge voksne som lever med permanent tarmstomi og hvordan dette påvirker dem og spesifikt har påvirket dem i ungdomsårene. Tarmstomi innebærer at det er laget en kunstig åpning for tarminnhold ut på bukveggen. Tarmstomien må dekkes av en stomibandasje som samler opp tarminnholdet. Ulike typer tarmstomier anlegges på bakgrunn av diagnose og helsetilstand. Det å ha tarmstomi kan innebære komplikasjoner og utfordringer som lekkasje mellom stoma og stomiutstyr, sår hud i stomiområdet, lukt i fra tarminnhold, løst tarminnhold som gjør bandasjeringen utfordrende. Det å leve med tarmstomi kan være vanskelige å håndtere. Det kan skape en uforutsigbarhet og begrense den enkelte i forhold til daglige aktiviteter, det sosiale livet og forhold til yrkeslivet. Det å leve med tarmstomi kan påvirke den enkeltes livssituasjon, selvbilde og det forholdet han eller hun har til sin egen kropp. I denne studien brukes begrepet ung voksen om de mellom 18 og 29 år.

Prosjektbeskrivelse:
Studiens hensikt er å beskrive og bidra til en bredere forståelse av hvordan unge voksne opplever å leve med permanent stomi og hvilken betydning det har hatt for dem i ungdomsårene. Det er et begrenset antall studier som fokuserer på unge menneskers opplevelse av en ungdomstid med permanent stomi. For å få innsikt i dette vil det å snakke med og intervjue unge voksne med permanent stomi som har hatt det store deler av sin ungdomstid, være en relevant metode. Intervju åpner for muligheten til mer dyptgående utforskning og beskrivelse av de opplevelsene og erfaringene personer har i forhold til stomi, dette vil igjen gi en bredere forståelse og kunnskap om unge menneskers opplevelse. Det å få kunnskap om erfaringen og opplevelsen ved å leve med permanent stomi kan bidra til økt forståelse og innblikk i hvilke utfordringer disse unge menneskene står ovenfor. Det kan synliggjøre og skape en forståelse av hvilke helsebehov ungdom og unge voksne med permanent stomi har.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1844 Prosjektstart: 04.09.2017 Prosjektslutt: 31.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche Schrøder Bjorbækmo
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Reisekostnader og andre kostnader dekkes av intervjuer.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst