Forskningsprosjekt


Protokoll for trombolyse ved sentralarterieokklusjon

Vitenskapelig tittel:

Protokoll for intravenøs trombolytisk behandling ved non-arteritisk sentralarterieokklusjonProsjektbeskrivelse:
Non-arteritisk sentralarterieokklusjon (CRAO) skyldes akutt tilstopning av arteriell blodforsyning til øyet og medfører stor risiko for permanent blindhet. Årsaken til okklusjonen er oftest tromboembolier fra aterosklerotiske forandringer i a. carotis interna eller hjertet. I tilfeller der tromboemboliene rammer hjernekar, er det godt dokumentert at trombolytisk behandling er effektivt. For CRAO er det i pasientserier med intravenøs og intraarteriell trombolytisk behandling vist bedre reperfusjonsgrad og synsbedring enn ved spontant forløp med størst effekt av behandlingen innen få timer, men dette er ikke dokumentert i randomiserte kontrollerte forsøk. Insidensen er for lav til at randomisert kontrollert undersøkelse kan gjøres her, men trombolystisk behandling blir gitt sporadisk i utvalgte tilfeller der behandlingen kan startes innen få timer. Formålet med studien er å etablere en felles behandlingsprotokoll og systematisere og strukturere informasjonen om behandling og forløp.Non-arteritisk sentralarterieokklusjon (CRAO) skyldes akutt tilstopning av arteriell blodforsyning til øyet og medfører stor risiko for permanent blindhet. Årsaken til okklusjonen er oftest tromboembolier fra aterosklerotiske forandringer i a. carotis interna eller hjertet. I tilfeller der tromboemboliene rammer hjernekar, er det godt dokumentert at trombolytisk behandling er effektivt. For CRAO er det i pasientserier med intravenøs og intraarteriell trombolytisk behandling vist bedre reperfusjonsgrad og synsbedring enn ved spontant forløp med størst effekt av behandlingen innen få timer, men dette er ikke dokumentert i randomiserte kontrollerte forsøk. Insidensen er for lav til at randomisert kontrollert undersøkelse kan gjøres her, men trombolystisk behandling blir gitt sporadisk i utvalgte tilfeller der behandlingen kan startes innen få timer. Formålet med studien er å etablere en felles behandlingsprotokoll og systematisere og strukturere informasjonen om behandling og forløp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2012/401 Prosjektstart: 16.04.2012 Prosjektslutt: 15.10.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Hege Aamodt
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Utredning, behandling og oppfølging inngår i ordinær drift. Det er kun selve trombolysen og den ekstra monitoreringen som er mer omfattende enn ved tradisjonell behandling.  Rask utredning i disse tilfellene er vanlig og mange pasienter blir uansett lagt inn i slagavdeling for selve utredningen. Samarbeidspartnere har klarert på sine avdelinger at kostnadene knyttet til medikamentet og den ekstra monitoreringen det første døgnet dekkes inn under ordinær drift.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder
Antall forskningsdeltakere (Norge): 15

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2012 REK nord
06.12.2012 REK nord
17.08.2017 REK nord