Forskningsprosjekt


Patologidiagnostikk via mikroskopibilder visualisert på nettbrett

Vitenskapelig tittel:
Histopathology diagnosis using whole slide digital images viewed on tablet

Prosjektbeskrivelse:
There is no scientific literature on the diagnostic accuracy related to the use of portable touch screens for histological diagnosis. This study will test the diagnostic performance of two pathologists employed in the same community hospital, using a 12.9-inch tablet for re-diagnosing typical routine biopsy material (n>200) retrospectively without knowledge of the original light microscope diagnoses. The main end results are intra-observer concordances for both pathologists, comparing diagnoses that each will make using a tablet compared with their own original light microscope diagnoses. The diagnoses will also be compared with consensus light microscope diagnoses for the same material generated with the help of a reference pathologist. This will result in performance rates for the two viewing modes (light microscopy and tablet). The main results will reveal the frequency of clinically relevant errors using a tablet as a diagnostic device, compared with errors using light microscope.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1916 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Björn Logi Isfoss
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Telemark HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet trenger ikke finansiering, da bruk av instrument og programvare tilbys gratis av leverandørene.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst