Forskningsprosjekt


Hormonet oxytocins rolle for sosial berøring

Vitenskapelig tittel:
The role of oxytocin for social touch

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal undersøke hvilke atferdsmessige følger økt nivå av okystocin kan ha på atferd og opplevelse av berøring, og hvordan eventuelle endringer i atferd reflekteres av hjerneaktivering og av sympatisk nerveaktivitet. Prosjektet skal undersøke hypoteser om at oksytocin er involvert i opplevelse av behagelig mellommenneskelig berøring, og at oksytocin øker toleransen for negative sosiale stimuli ved å dempe engstelse. Økt oksytocinnivå vil oppnås ved hjelp av nesespray, som administreres i forkant av funksjonell hjerneavbildning (fMRI) og pupillmåling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/208 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 01.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siri Leknes
Forskningsansvarlig(e):  Psykologisk Institutt
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst
09.02.2012 REK sør-øst