Forskningsprosjekt


Livmorhalskreft og risiko for ny kreft

Vitenskapelig tittel:
Second primary cancer in survivors of cervical cancer -effects of HPV-infection and irradiation.

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil gi kunnskap om forekomst av ny kreft (ikke tilbakefall) etter kurativ behandling for livmorhalskreft. Risikofaktorer for ny kreftutvikling vil avdekkes og studien vil kunne si noe om samspillet mellom disse. Det er vist at strålebehandling gir økt risiko for ny kreft. Vi forventer å vise at infeksjon med HPV påvirker risikoen. Det er ukjent hvordan ulik behandling påvirker HPV-infeksjonen. Forekomst av HPV hos kvinner behandlet for livmorhalskreft vil bli studert. Påvises HPV, skal den opprinnelige kreftsvulsten testes for å se om infeksjonen er med samme HPV-type. Funnene bør gi grunnlag for nye retningslinjer for oppfølging ved at risikoovervåkning (HPV-testing) inngår i kontrollene. Slik kan ny kreft forebygges og tilbakefall oppdages tidlig, hvilket gir bedre prognose. Kreftregisterdata, behandlingsdata og data fra prøvetaking av kvinner diagnostisert med livmorhalskreft (HPV-testing av kreftsvulst og celleprøver fra livmorhalsen) danner grunnlag for studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1932 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Rita Hølmebakk Steen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått forskningsmidler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til avlønning av en PhD-kandidat over en periode på 3 år. Kandidaten er ansatt ved Gynekologisk avdeling, Ullevål, Oslo universitetssykehus der medveileder, professor Lieng er avdelingsleder.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/Gynekologi-onkologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst