Generell forskningsbiobank


DemGene

Prosjektbeskrivelse:

Skaffe mer kunnskap om aldersrelaterte hjernelidelser, med fokus på demens. Biologisk materiale og arvestoff skal brukes til å studere årsaker og behandling av nevropsykiatriske lidelser, hvordan disse er relatert til normal aldring, samt hvordan de er relatert til somatisk og psykiske sykdommer som oppstår med økende alder - dvs. komorbiditet. 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1776 Startdato for innsamling av materiale: 13.08.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Ole A. Andreassen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: NFR, Helse Sør Øst, Nasjonalforeningen, Oslo univ sykehus, div internasjonale kilder


Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2017 REK midt
10.01.2018 REK midt
15.01.2019 REK midt