Forskningsprosjekt


Ikke-destruktiv undersøkelse av ubefruktede egg

Vitenskapelig tittel:
Polar body biopsy: non-destructive diagnosis in ovarian ageing

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet tar sikte på å utvikle en ny diagnostisk metode for å identifisere genetisk normale eggceller og eggceller med kromosomavvik. Metoden kan få stor klinisk betydning, da celler med kromosomavvik bare unntaksvis er opphav til normale svangerskap. Genetiske feil i eggceller øker med alderen. Ved å benytte en slik diagnostisk metode vil en kunne øke sjansen for vellykket assistert befruktning. Bakgrunnen for metoden er at i løpet av kjønnnscelledannelsen, deles eggcellen i en celle og en liten partikkel kalt pollegemet. Begge inneholder den samme genetiske informasjon. Ved den nye metoden skal en undersøke dette pollegemet for å skaffe informasjon om eggcellens genetiske status uten å måtte utsette egget for et destruktivt inngrep. Kvinner som gjennomgår assistert befruktning blir bedt om å donere overtallige eggceller. Det blir som regel høstet et tidobbelt antall celler i forhold til de som blir brukt. Noen av disse er umodne, andre blir ikke befruktet normalt og andre blir ikke brukt. Eggcellene som ikke brukes blir destruert. I dette prosjektet tar en sikte på å undersøke egg fra 100 kvinner. Det skal registreres opplysninger om alder og diagnose til kvinnene. Det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal. Opplysningene skal lagres avidentifisert. Kliniske opplysninger og laboratoriedata lagres atskilt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2248 Prosjektstart: 01.10.2010 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Peter Fedorcsak
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst
08.05.2014 REK sør-øst