Forskningsprosjekt


Utnyttelse av maksimalt oksygenopptak ved staking i langrenn

Vitenskapelig tittel:
Fractional utilization of oxygen consumption during double poling after a high intensity aerobic interval intervention.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å se på faktorer som kan stimulere til maksimalt oksygenopptak under staking i langrenn. Spesielt ønsker en å fokusere på om intensiv aerob intervalltrening i staking kan øke opptaket. Hypotesen som skal testes er at økt utnyttelsesgrad av oksygen kan bedre tiden i lanngrennsstaking. Videre vil en undersøke om den kunnskapen som finnes om aerob intervalltrening innenfor helkroppsarbeid er overførbart til overkroppsarbeid som staking. Studien skal gjennomføres med aktive langrennsutøvere. Det skal rekrutteres 16 forsøkspersoner fra aktive mosjonister til eliteløpere. Det vil bli sendt en åpen invitasjon til relevante langrennsklubber. De første 16 som melder seg og oppfyller kriteriene vil bli valgt ut. Deltakerne må underskrive et samtykkeskjema og en egenerklæring om helse før deltakelse. Prosjektet benytter en eksisterende forskningsbiobank ved Høgskolen i Telemark. Data vil bli slettet etter at studien er over. Deltakerne har fult innsyn i sine egne data og de kan når som helst trekke seg fra studien og be om at data blir slettet. Gjennom informasjonsskrivet informeres pasienten og kan gi samtykke til bruk av det biologiske materialet. Komiteen forutsetter at data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor helse- og omsorgssektoren». (http://wvvw.helsedirektoratet.no/samspill/informasjonssikkerhet/norm_for_informlasjonssikkerhet_i_helsesektoren_232354).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/884 Prosjektstart: 15.08.2009 Prosjektslutt: 20.12.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Øyvind Støren
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Idrettsfysiologi, master, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst