Forskningsprosjekt


Sammenligning av den genetiske profilen hos to europeiske populasjoner med ulik forekomst av Crohn´s sykdom.

Vitenskapelig tittel:
Comparative Genome-Wide Association Study in Two European Populations with High (Norway) and Low (Greece) Crohn’s Disease Prevalence: A “Multi-Omics” Approach

Prosjektbeskrivelse:
Crohn's sykdom er en multifaktoriell tarmsykdom. Genetisk disposisjon, regulering av immunforsvaret, unormal tarm-mikrobiota og miljøfaktorer bidrar til om man utvikler sykdom eller ikke. For å forstå mere av Crohn’s sykdom ønsker vi å se på biopsier fra tarmen til nylig diagnostiserte pasienter. Prøvene vil bli analysert for å få en forståelse av immunresponsen under utviklingen av sykdommen. Samtidig ønsker vi å bruke de samme metodene på avføringsprøver for å forstå hvilke bakterier som inngår i pasientens mikrobiota for å finne mulige forklaringer på hvorfor sykdommen utløses. Dette prosjektet vil også analysere biologisk materiale fra en populasjon på Kreta i Hellas som har lav forekomst av sykdommen og sammenligne dette med hva vi finner i Norge som har høy forekomst av Crohn’s. Ved å sammenligne funn i to så ulike populasjoner håper vi å få mer kunnskap om betydningen mikrobiota i tarmen har for utvikling av sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1935 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Stig Tollefsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges Forskningsråd, Landbruksderpartementet og VeterinærinstituttetForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst