Forskningsprosjekt


Klinisk utfall av kjeveortopedisk behandling med pre-adjusted og standard Edgewise teknikk

Vitenskapelig tittel:
Clinical outcomes of pre-adjusted and standard Edgewise 0.018" brackets Fixed appliance treatment has become an integral part of modern orthodontics and has been a major focus point of orthodontic research. Since their initial introduction by Edward H. Angle, considerable development has been seen with appliances becoming more and more sophisticated. A major historical point is the development of the pre-adjusted appliances, followed by several variations in the values for tip and torque prescribed for each tooth. In recent years, focus has been thrown in trying to make orthodontic treatment as efficient as possible: to minimize adverse effects and treatment time, and maximize patient satisfaction. Systematic review on fixed appliances concluded that there is very little evidence from controlled trials to form clinical recommendations about their comparative efficacy. It is both in patients' and operators' best interest to evaluate clinical outcomes in most objective possible way.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en del av doktorgradsprosjekt som tar siktet på å evaluere hvordan tannanatomi, bracketplassering og brackettype påvirker kjeveortopedisk resultat. De fleste delprosjekter er in-vitro studier og de første resultatene fra finite element analysis viser at tannforflytning er påvirket av både brackettype (prescription og materialet de er laget av), bonding materialet (hvordan er bracketen festet til tannoverflaten) og ligaturtypen (hvordan er reguleringsbuen festet til bracketen). Det er av interesse å undersøke om disse resultatene gjelder også pasienter som har tannregulering. Vi vil sammenligne to grupper pasienter som har hatt regulering med forskjellige brackettyper og se på behandlingstiden og behandlingsresultatet. Resultatet skal evalueres objektivt både på gipsmodeller og røntgenbilder. Ingen målinger blir utført direkte på pasienter. Det er av interesse å se om behandlingsresultatet er forskjellig ved bruk av forskjellige brackettyper og hva er bedre alternativ.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1885 Prosjektstart: 09.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Vaska Vandevska-Radunovic
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ikke behov for å finansiere prosjektet. Det er ingen ekstrakostnader knyttet til det.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Dr. Philos.
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst