Forskningsprosjekt


Depresjon blant pasienter med mild kognitiv svikt og mild demens av Alzheimers type

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å registrere hyppigheten av depresjon hos pasienter med mild kognitiv svikt (MCI) eller mild demens av Alzheimers type (AD). 400 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/206 Prosjektstart: 15.08.2009 Prosjektslutt: 14.08.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Knut Engedal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsutdanning, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst