Forskningsprosjekt


Når jeg ser tilbake. En kvalitativ utforskning av hvordan voksne, som ble utsatt for overgrep som barn, opplevde veien frem til avdekking av seksuelle overgrep

Vitenskapelig tittel:
"Når jeg ser tilbake.. En kvalitativ utforskning av hvordan voksne, som ble utsatt for overgrep som barn, opplevde veien frem til avdekking av seksuelle overgrep."

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke enkeltindividets opplevelse av prosessen frem til avdekking av seksuelle overgrep. Studien vil bruke kvalitativ metode (semistrukturert intervju). Man vil rekruttere 10-15 voksne som opplevde å bli utsatt for overgrep da de var barn.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1623 Prosjektstart: 08.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Signe Hjelen Stige
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Del av studieløp under UiB, ingen annen finansiering. Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest