Forskningsprosjekt


Prediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering

Vitenskapelig tittel:
Predictors for recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)

Prosjektbeskrivelse:
Elektrokonvertering er en effektiv behandling av atrieflimmer. Men, om lag halvparten av de som blir vellykket elektrokonvertert slår om til atrieflimmer igjen i løpet de første ukene etter behandling. Formålet med prosjektet er å undersøke om nye målinger ved hjelp av ultralyd av hjertet, EKG eller blodprøveanalyser før/under og etter elektrokonvertering kan forutsi hvem som får tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering. Prosjektet er en deskriptiv observasjonsstudie av ca 270 kvinner og menn eldre enn 18 år som skal til elektrokonvertering grunnet atrieflimmer ved Bærum sykehus. Man skal innhente data ved hjelp av spørreskjema, intervju, samt fra pasientjournal (tidl. sykehistorie, familieanamnese, livsstilsfaktorer, medisinbruk), gjøre klinisk undersøkelse og ta EKG, blodprøver og registrere kliniske variabler før, under og etter elektrokonvertering. Man skal også undersøke pasientene med flere ultralydundersøkelser av hjertet, og pasienter får utlevert et lite apparat som kobles med en mobiltelefon som de skal ta EKG to ganger daglig etter elektrokonvertering. Deltakerne i studien får samme behandling som ikke-deltakere, men deltakerne får tilbud om flere og mer detaljerte undersøkelser enn normalt. De ekstra undersøkelsene vil ta ca. 60-90 minutter hver gang og gjøres ved følgende 3 tidspunkt: 1. Noen uker før elektrokonvertering 2. 4-6 timer etter elektrokonverteringen, mens pasienten fortsatt er på sykehus, eller dagen etter 3. 4 uker etter elektrokonvertering. Biologisk materiale, fullblod, skal lagres i ny prosjektspesifikk biobank «PRE-ELECTRIC « med ansvarshavende Arnljot Tveit ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus. Planen er å gjøre genetiske undersøkelser på blod, men det er foreløpig ikke klart hvilke genetiske undersøkelser som skal gjøres. Det er ikke planlagt å videreformidle resultater av genetiske funn til pasientene, med mindre viktig informasjon avdekkes som kan ha behandlingsmessige konsekvenser. Det skal innhentes samtykke for deltakelse til studien og for lagring av biologisk materiale i biobanken. EKG sendes til utlandet (Lund, Sverige) for videre undersøkelser og pasientene blir informert om dette.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1604 Prosjektstart: 02.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnljot Tveit
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vestre Viken HF.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK sør-øst