Forskningsprosjekt


Omsorg for Traumatiserte Barn - Barnehagestudien "små barn på flukt"

Vitenskapelig tittel:
Caring for Traumatized Children - The daycarestudy "Young refugee children".

Prosjektbeskrivelse:
Forskningsprosjektet er en studie av små flyktningebarn i barnehagen og målet er å undersøke hvilke aktiviteter de foretrekker, da det ofte henger sammen med atferd og selvregulering. I studien vil det bli brukt Q metodologi. Barna vil sorterer billedkort med ulike aktiviteter utifra hva som er mest likt eller minst lik de aktivitetene som de deltar i. Resultatene vil analyseres med utgangspunkt i utviklings og traumeteori, og belyse utfordringer i barnehagen, samt tiltak som kan være til hjelp for barna i barnehagen. I studien vil det bli lagt vekt på barnas egne subjektive meninger og barna sine vurderinger av aktiviteter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1567 Prosjektstart: 13.11.2017 Prosjektslutt: 20.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Klara Øverland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ekstrastiftelsen har bidratt økonomisk.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2017 REK sør-øst