Forskningsprosjekt


Bistandsarbeidere og psykisk helse

Vitenskapelig tittel:
BISTANDSARBEIDERE OG PSYKISK HELSE ERFARINGER MED ETTERREAKSJONER PÅ LANG SIKT ETTER LIVSTRUENDE HENDELSE

Prosjektbeskrivelse:
Studiet vil ha en deskriptiv fenemenologisk-hermenautisk tilnærming. Hensikten med studiet er å belyse etterreaksjoner som bistandsarbeidere opplever og erfarer på lang sikt etter en livstruende hendelse i felt. Studiet vil også søke å belyse hva som gjør at noen bistandsarbeidere klarer seg bedre enn andre etter en livstruende traumatiske hendelse, fokus vil være på mestring og resiliens. Bistandsarbeidere er utsatt for mange av de samme risikoene som sivile de er der for å hjelpe. Psykiske reaksjoner på en livstruende hendelse er særlig utbredt den første tiden, men kan også oppstå måneder eller år senere.. Hendelsen må ligge tilbake i tid, i tidsrommet 1985-2000. Det er utført sammenlignbare studier etter akutte katastrofer i Norge som omfatter samme tidsrom. Det er ikke utført tilsvarende studie som omfatter Bistandsarbeidere i Norge, og kan tilføre ny kunnskap som blant annet kan være nyttig for Bistandsorganisasjoner og Helsepersonell.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1556 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Brita Thorød
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke relevantForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i Psykisk helse, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2017 REK sør-øst