Forskningsprosjekt


Søvnforstyrrelser, matvaner og tarmflora hos barn med autisme

Vitenskapelig tittel:
Sleep dysregulation, diet and gut microbiome in children with autism spectrum disorder (U-SLEAP: Uric acid-SLeep EAt Poop)

Prosjektbeskrivelse:
Søvnforstyrrelser er mye mer vanlig blant barn med autisme enn hos friske jevnaldrende. Søvnforstyrrelser kan forverre plagene som barn med autisme har og kan påvirke deres utvikling. Urinsyre ligner koffein som påvirker søvn. Endret tarmflora kan føre til økt urinsyre i blod/urin. Tarmfloraen påvirkes av det vi spiser/drikker, og barn med autisme er ofte selektive i sine matvalg. Vi vil kartlegge søvn hos barn med autisme og se på sammenhengen mellom kost, tarmflora, og urinsyre i urin/blod. Dersom kost, tarmflora og urinsyre er annerledes hos barn med autisme enn andre barn, og dersom disse faktorene er forbundet med søvnforstyrrelser, så kan behandling være mulig og livskvaliteten bedres. Foresatte til barn med autisme og friske kontroller (3-10 år) vil bes om skriftlig samtykke til å registrere: Alder, kjønn, vekt, lengde og faste medisiner; søvnmønster (en uke med dagbok og måler som ligner et armbåndsur); matvaner (spørreskjema); urinsyre i urin/blod; tarmflora (avføringsprøve).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1852 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Lee Solevåg
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektgruppen søker regionale forskningsmidler fra Helse Sør-Øst med frist 5. september 2017. Vi søker også interne strategiske forskningsmidler Vestre Viken med frist 18. september 2017.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst