Forskningsprosjekt


Kan preoperativ forvarming redusere perioperativt temperaturfall hos pasienter med hoftebrudd som opereres i spinalanestesi? En randomisert pilotstudien

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å undersøke om man kan forhindre temperaturfall under operasjon hos pasienter som skal opereres for hoftebrudd, og som får spinalbedøvelse(regional anestesi).Vi vil undersøke effekten av å varme pasienter med varmluftsteppe i 30 minutter f før operasjonen.Det er kjent at kroppstemperaturen faller noe hos pasienter som opereres og får anestesi. Kalde pasienter er mer utsatt for postoperative komplikasjoner, blandt annet økt risiko for infeksjoner og økt blødningsfare. Forskning viser at preoperativ varming av pasientens hud kan redusere temperaturfallet under operasjoner. Denne forskningen inkluderer pasienter som gjennomgår ulike typer kirurgiske inngrep, og får generell anestesi eller en kombinasjon av generell og regional anestesi. Vi har imidlertid ikke funnet forskning som inkluderer pasienter med brudd i hoften, ei heller pasienter som får kun regional anestesi. De fleste pasienter som pådrar seg hofte brudd er eldre mennesker. Eldre har økt risiko for å bli kalde.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1825 Prosjektstart: 02.10.2017 Prosjektslutt: 02.06.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gudrun Rohde
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Agder
Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er avtalt at Sørlandet Sykehus Kristiansand tar kostnadene ved ekstra bruk av urinkatetere med temperatursensor og varmluftstepper. Evt. andre kostnader dekkes av studentene selv.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Spesialsykepleie AIO, Nivå: mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst