Forskningsprosjekt


Validitet av fysisk aktivitetsmåling hos pasienter med muskelskjelettplager

Vitenskapelig tittel:
Validity of measures of physical activity in patients with musculoskeletal diseases.

Prosjektbeskrivelse:
Guidelines anbefaler fysisk aktivitet som grunnleggende behandling for de fleste muskelskjelettplager. For å kunne monitorere og evaluere fysisk aktivitetsnivå er det nødvendig å ha valide måleinstrumenter. Subjektive (spørreskjema) og objektive (aktivitetsmonitor) metoder blir oftest brukt hos denne pasientgruppen, men man vet lite om hvor godt disse instrumentene fungerer hos pasienter med muskelskjelettplager. Forskningsspørsmålene er dermed: 1) Å undersøke enigheten mellom subjektive (International Physical Activity Questionnaire/ HUNT physical aktivity questionnaire) og objektive (ActiGraph GT3X+) mål på fysisk aktivitet hos pasienter med muskelskjelettplager 2) Å undersøke enigheten mellom ulike intensitetsnivå for fysisk aktivitet målt med objektive mål (ActiGraph), direkte oksygenopptak og selvopplevd grad av utmattelse (Borg’s skala)
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1559 Prosjektstart: 18.09.2017 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hanne Dagfinrud
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieres av Diakonhjemmet SykehusForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsutdanning Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2017 REK sør-øst