Forskningsprosjekt


Klinisk utprøving av VIIRAL nesespray med sialinsyre (Neu5Ac)

Vitenskapelig tittel:
Sialic acid is a family of nine-carbon acidic monosaccharides performing numerous roles in bodily fluids and organs of the human body - among them impacting the resistance of flow of mucus at cell surfaces. Here we are using a N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) nose spray – a safe natural sialic acid found many food products. Based upon longstanding research use of sialic acid (approximately over 10 years) as well as a quality assuring nose spray pilot study conducted earlier in 2017, evidence of a potential protective effect towards upper airways infections has been noted. In this study we want to test this potential protective effect of Neu5Ac nose spray towards symptoms of upper respiratory airways infection in a larger randomized, placebo-controlled study in healthy volunteers. The participants will be SAS cabin personnel that experience high frequencies of sick leave due to airways infections. Test period will be 4-5 weeks with twice daily administration of the Neu5Ac spray.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal besvare om nesespray med sialinsyre(Neu5Ac) kan forbedre opplevelsen av vanlige symptomer i øvre luftveier i en yrkesmessig belastende hverdag. Forskjellige irritanter, virus og bakterier kan gi symptomer, ofte nok til fravær fra arbeid. Vi spør om deltakerne har hatt luftveis problemer sist uke, og om de opplever lindring av symptomer som tørr nese ved irritasjon, eller tett nese og bihuler ved forkjølelse. Deltaker skal gi tilbakemelding – en gang pr uke- via en app og et standardisert spørreskjema om effekten av sprayen ved bruk av en tallfestet skala. Studien er placebo kontrollert og randomisert. Den skal foregå over 4-5 uker hvor deltakere skal bruke spray 2 ganger daglig. Data blir behandlet blindet med statistiske relevante metoder. Dersom Neu5Ac i sprayform kan hemme vanlige øvre luftveisplager er dette ny kunnskap. Dette kan åpne for senere studier om mekanismer for en preventiv effekt av sialinsyre.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1533 Prosjektstart: 16.10.2017 Prosjektslutt: 12.03.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Anne Bjørnebye Vik
Forskningsansvarlig(e):  Karolinska Institutet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

VIIRAL AS dekker alle direkte utgifter til studien. SAS bidrar i praktisk arbeid med rekruttering, utdeling av deltaker informasjon og produkt, samt innsamling av brukte spraybokser (overleveres deretter til VIIRAL AS). Det er ingen økonomisk avtale om finansiering av prosjektet.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2017 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst