Forskningsprosjekt


En fase I/II studie hvor PD-1 blokade med Nivolumab kombineres med strålebehandling hos 3 forskjellige pasientgrupper med spiserørskreft

Vitenskapelig tittel:
Safety and Feasibility of Irradiationand Nivolumab in Esophageal Cancer (INEC-study) - A Phase I/II Trial

Prosjektbeskrivelse:
Spiserørskreft er en alvorlig kreftdiagnose med generelt dårlig prognose. Til tross for moderne strålebehandling og multimodal behandling, er 5 års overlevelse etter kurativ kirurgi for spiserørskreft sjelden over 40%. Behovet for forbedret behandling for denne guppen er stor. PD-1 hemmer i krefbehandling (immunterapi) har de siste årene vist effekt ved flere kreftformer. Nivolumab er en slik PD-1 hemmer. Monoterapi med PD-1 hemmer er virksomt kun for et mindretall av kreftpasienter. Kombinasjonsbehandling kan potiensielt øke effekten. Formålet med studien er å se om det er trygt å kombinere nivolumab med strålebehandling, samt å bestemme optimal måte å dosere nivolumab i kombinasjonsbehandling. Studien har tre parallelle behandlingsgrupper: A Inoperabel spiserørskreft aktuell for lindrende strålebehandling B Inoperabel spiserørskreft aktuell for kombinasjonsbehandling med cellegift og strålebehandling C Operabel spiserørskreft aktuell for stålebehandling og cellegift før operasjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1563 EudraCT-nummer: 2017-003132-36 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Olav Hjortland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet Bristol-Meyers Squibb (BMS) finansierer prosjektet med gratis medikament. Søknad er sendt Klinbeforsk om støtte til prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2017 REK sør-øst
13.09.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst