Forskningsprosjekt


Kunstundervisning som rehabilitering

Vitenskapelig tittel:
Kunstundervisning som rehabilitering

Prosjektbeskrivelse:
Målet med dette kvalitative prosjektet er å finne ut om undervisning og arbeid med keramikk og billedkunst kan bidra til rehabilitering. Det skal anvendes et spørreskjema for 20 pasienter som deltar i kunstundervisning på Sunnaas Sykehus HF. Man vil undersøke om det å jobbe med keramikk og bilde under ledelse av profesjonelle kunstnere er et hensiktsmessig supplement under rehabiliteringen av pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/211 Prosjektstart: 24.08.2009 Prosjektslutt: 01.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ellen Frøysaa
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst