Forskningsprosjekt


Systematisk oppfølging av kognisjon hos barn med cerebral parese

Vitenskapelig tittel:
Systematic monitoring of cognition in children with cerebral palsy: A follow-up of the implementation of a protocol

Prosjektbeskrivelse:
De motoriske vanskene barn med cerebral parese (CP) har, er ofte ledsaget av vansker på andre områder, slik som kognisjon og kommunikasjon. Likevel blir flesteparten av barna ikke utredet kognitivt. I 2012 ble det derfor anbefalt innført en oppfølgingsprotokoll for kognisjon hos barn med CP. Det har nå gått fem år siden protokollen ble anbefalt innført. Data fra Cerebral parese registeret i Norge viser at det fortsatt er kun 30-35% av barn med CP som er utredet, men vi vet ikke årsaken til dette. Det er derfor ønskelig å sammenligne de fylkene der protokollen er innført med fylker der den ennå ikke er innført, samt å sammenligne barna. Vi vil gjøre dette ved å sende et spørreskjema til foreldre og til psykologer og ledere ved landets barnehabiliteringer. Foreldrene vil også bli spurt om sin opplevelse av nytteverdien av den kognitive utredningen og om hvordan barnet fungerer på skolen. Det vil også bli undersøkt om det er sammenhenger mellom kognisjon og fungering på andre områder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1870 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristine Stadskleiv
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Til den norske delen av prosjektet søkes det midler fra Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst