Forskningsprosjekt


Sex og samliv i par som rammes av brystkreft og prostata kreft

Vitenskapelig tittel:
Relationship Well-being and Sexual Well-being in Couples Exposed to Breast Cancer and Prostate Cancer. A Longitudinal Qualitative Study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som formål å studere samliv og seksualitetet over tid hos par hvor den ene parten rammes av brystkreft eller prostatakreft. Det er kjent at begge disse kreftformene affiserer seksuallivet til paret, både med hensyn til lyst og evne. Likevel vet vi lite om hvordan folk håndterer det som skjer med dem, eller hvilke behov de har for å løse de problemene som måtte oppstå. Dette prosjektet vil kunne bidra til å øke kunnskapen om god rehabilitering av kreftpasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2034 Prosjektstart: 18.10.2010 Prosjektslutt: 18.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bente Træen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK nord
02.12.2010 REK nord