Forskningsprosjekt


Prospektiv, randomisert studie av postoperativ behandling av delhudstransplantat på legg med Coban versus PICO.

Vitenskapelig tittel:
Prospective, randomized study of postoperative treatment of split thickness skin graft in leg with Coban versus PICO.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å sammenligne to ulike behandlingsmetoder, som brukes for at transplantert hud kan feste seg ordentlig på underliggende vev. I dag brukes rutinemessig enten vakuumpumpebehandling med PICO eller kompresjonsbandasjesystemet Coban 2 ved avdeling for plastikk-og rekonstruktiv kirurgi. Begge behandlinger er etablerte metoder på klinikken. Målet med studien er å undersøke hvilken av disse metodene er best for sårtilhelingen av transplantatet. Dette er en randomisert studie, hvor 60 pasienter randomiseres med loddtrekking til to grupper, hvor den ene gruppen skal få vakuumpumpebehandling med PICO og den andre kompresjonsbandasjesystem Coban 2. Begge gruppene skal få samme operasjon og samme oppfølging postoperativt. Pasientene skal reise hjem på operasjonsdagen. 4 uker etter operasjon skal pasientene evalueres mht. prosentuell sårtilheling, funksjonsnivå og pasientenes tilfredshet. I tillegg skal pasientene svare på et spørreskjema. Det skal innhentes følgende opplysninger fra pasientens journal: personnummer, navn, tidligere/nåværende sykdommer, medikamentell behandling, det aktuelle kirurgiske behandlingsforløpet. Pasientenes samtykke vil bli innhentet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1603 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 30.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Thomas Moe Berg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil i hovedsak drives av medarbeidere ved avdelingen på frivillig basis. Det vil søkes om midler til fristilling for registrering av pasienter, men dette vil ikke være avgjørende for at studien gjennomføres.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst