Forskningsprosjekt


Vil ernæringsundervisning påvirke kolesterolnivået og fettsyresammensetningen i blodet hos studenter?

Prosjektbeskrivelse:
Det skal undersøkes om unge generelt spiser for mye mettet fett og for lite frukt og grønnsaker. Prosjektet vil undersøke om undervisning i ernæring påvirker studentens kosthold i den grad at det påvirker total kolesterol, LDL-kolesterol og fettsyresammensetningen i blod. To klasser med 24 studenter i hver klasse vil gjennomgå en undervisningsperiode om ernæring. I begynnelsen av prosjektperioden og i slutten av prosjektperioden 2 mnd senere, vil studentene gjennomføre 5-dagers kostholdsregistrering. Det tas fastende blodprøve før og etter denne undervisningen og kostholdsregistreringen. 28 Det vil være en kontrollgruppe på 48 studenter som ikke får undervisning i ernæringsfag. Dette er noe uklart beskrevet, men det synes som at disse studentene skal gjennom samme prosedyre med kostholdsregistrering og fastende blodprøver. Det søkes opprettet ny forskningsbiobank for studiens formål med planlagt destruksjon av materiale og opplysninger i 2012.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2055 Prosjektstart: 06.09.2010 Prosjektslutt: 05.11.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hege Wergedahl
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst