Forskningsprosjekt


Kognitiv svikt etter hjerneslag- klassifikasjon og prediksjon

Vitenskapelig tittel:
The EARLY study- cognitive impairment after stroke- classification and predictors

Prosjektbeskrivelse:
NorCOAST som hovedprosjekt inkluderer pasienter med akutt hjerneslag ved 5 norske sykehus for oppfølging over 18 mnd mhp kognitiv funksjon, er allerede godkjent av REK og avsluttet rekruttering 310317. Denne søknaden gjelder et doktorgradsprosjekt som er beskrevet som hele arbeidspakke (WP) 3. Vi har her som mål er å identifisere prediktorer for kognitiv svikt etter hjerneslag og utvikle et skåringsverktøy basert på disse kliniske risikofaktorene. Da kognitiv svikt etter hjerneslag er utfallsmålet, inngår diagnostikk av kognitiv svikt som del av prosjektet, da som en del av arbeidspakke 1 hovedprosjektet. Vårt prosjekt er koordinert i og del av hovedstudien og inkluderer kun data som allerede er beskrevet og innsamlet som ledd i hovedstudien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1654 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Beate Ihle-Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalforeningen for Folkehelse

Vestre Viken HTForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank Midt-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK nord