Forskningsprosjekt


Behandling av alvorlig peri-implantitt med en kitosan borste kombinert med Tetracyclin Hydroklorid

Vitenskapelig tittel:
Non-surgical treatment of peri-implantitis using a chitosan brush with adjunctive chemical decontaminants -a retrospective case series

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å retrospektivt vurdere effekter etter rengjøring av implantat-overflate med en børste av chitosan på en tannmedisinsk klinikk i Oslo. Peri-implantitt er en betennelse i mykvevet rundt tannimplantat med tap av bein. I dag behandles de fleste av disse pasienter kirurgisk. Prosjektleder har i egen privatklinikk gjennomført en pilotserie på 25 pasienter, hvor tannimplantater har blitt vasket med 3% H202 samt en chitosanbørste med Tetracyclin hydroklorid-oppløsning er brukt og pasientene er fulgt opp fra 6 til 36 måneder. Fordi resultatene av dette syntes å være positive, ønsker prosjektleder nå å gjennomgå dette materiale systematisk ved å evaluere kliniske og radiografiske funn ved bruk av journaldata som fins i klinikken. Evalueringen skal utføres av en tannlege som har radiologisk kompetanse. Prosjektlederen søker om fritak fra samtykkekravet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1612 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Johan Caspar Wohlfahrt
Forskningsansvarlig(e):  Bjerke tannmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst