Forskningsprosjekt


HUNT II serum-metabolsk profilering av brystkreft

Vitenskapelig tittel:
HUNT II serum metabolites for the metabolic lifespan of breast cancer

Prosjektbeskrivelse:
Det er stor variasjon i brystkreftpasienters utvikling av kreft, sykdomsforløp og hvor godt svulstene responderer på en gitt behandling. Det er derfor behov for nye verktøy for tidligere diagnose, og som forutsier hva slags behandling som passer best for individuelle pasienter. Tidligere studier har vist at kreftvev har endret stoffskifte (metabolisme) sammenliknet med friskt vev. I dette prosjektet ønsker vi å etablere metabolske markører i blodet som kan estimere risiko for fremtidig brystkreftsykdom ved å bruke serumprøver innsamlet i HUNT II. I tillegg vil vi karakterisere lipidprofiler i pasienters blod for en mer spesifikk brystkreftdiagnose. Med dette prosjektet vil vi bidra med nye strategier for risikostratifisering og tidlig diagnose av brystkreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2231 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 30.06.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Tone Frost Bathen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

For å kunne fullføre prosjektet, er det nødvendig å sikre finansiering. Flere søknader er allerede under vurdering, svar på disse vil komme i løpet av året. En PhD stilling som skal bruke materiale fra dette prosjektet er innvilget fra NTNU. Finansiering vil kun bli søkt fra offentlige finansieringskilder / ideelle organisasjoner som Norges forskningsråd, Kreftforeningen, HMN, St. Olavs Hospital og NTNU. Søknader til EU (f.eks. Horizon2020) vil også bli vurdert.

Bruker Biospin GmbH vil bekoste deler av NMR analysene.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
HUNT II
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst