Forskningsprosjekt


Tidlige markører for brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Early markers for breast cancer

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt der en vil undersøke om brystkreft lar seg diagnostisere gjennom analyser av blodprøver. I dag gjøres det ved mammografi. Brystkreft rammer mange kvinner og tidlig diagnose er viktig med hensyn til effekten av behandling. Det planlegges å inkludere ca 400 kvinner fra mammografiundersøkelser over 1- 2 år. Deltakerne vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema om hormoner, fødsler, høyde, vekt osv. De skal også avgi en blodprøve. Bilder og data fra mammografiundersøkelsen inngår i prosjektet. Det skal foretas genetiske undersøkelser av svulsten men ikke på arvelighet. Det søkes om å få opprette forskningsbiobank kalt ”Tidlige markører for brystkreft.” Komiteen forutsetter at biobankkoordinator Wenche Reed er ansvarlig for forskningsbiobanken. Prosjektslutt er satt til 2050, siden det vil være interessant å følge kvinnene og hvem som evt. utvikler brystkreft.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1565 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 01.08.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åslaug Helland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst
17.06.2010 REK sør-øst