Forskningsprosjekt


Nevrokognitiv utvikling i skolealder - oppfølgingsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å få ny kunnskap om utviklingen av sentrale kognitive funksjoner fra barndom og opp til ung voksen alder. Man skal også undersøke hvordan denne utviklingen henger sammen med utvikling av hjernen. Det skal benyttes mål på kognitiv funksjon, mål på hjernestrukturers tykkelse og volum og mål på mikrostrukturen i hjernens hvite substans. I tillegg skal man undersøke hvordan normal variasjon hjernerelaterte gener påvirker den normale utviklingen. 210 barn skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/200 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 01.09.2023

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anders Martin Fjell
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Psykologisk Institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
29.11.2012 REK sør-øst
13.06.2013 REK sør-øst
29.03.2017 REK sør-øst
13.09.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
21.03.2018 REK sør-øst