Forskningsprosjekt


Pulserende undertrykk ved kritisk iskemi

Vitenskapelig tittel:
Vil pulserende undertrykk forbedre sirkulasjonen ved kritisk iskemi? - en pilotstudie

Prosjektbeskrivelse:
Perifer kritisk iskemi er et begrep som benyttes for å beskrive en situasjon der arteriosklerotisk sykdom i det perifere arteriesystemet med påfølgende redusert sirkulasjon resulterer i kroniske smerter, hudsår og vevstap. Dette kan utvikle seg til gangren og sepsis, en meget alvorlig tilstand for pasienten. Hvert år må mer enn 500 pasienter i Norge amputere et ben for å forhindre de alvorlige følgetilstandene. Laboratorium for Human Sirkulasjonsfysiologi, Universitetet i Oslo, har utviklet en ny metode for å øke blodsirkulasjonen til en ekstremitet ved å applisere et pulserende undertrykk. Dette er velprøvd i andre sammenhenger, og er ufarlig for pasienten. Formålet med studiet er å teste denne metoden ut på pasienter med alvorlig kritisk iskemi som venter på amputasjon for å vurdere om den kan ha gunstige effekter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1655 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 23.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jarlis Wesche
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst