Forskningsprosjekt


Smerteforløp etter ortopedisk kirurgi ved sykehus i Ethiopia

Vitenskapelig tittel:
Effect of clinical and psychological factors on acute post-operative pain trajectories after surgery in orthopedic trauma patients

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å undersøke smerter før og etter ortopedisk kirurgi ved et sykehus i Jimma i Etiopia. Formålet med studien er å bedre smertelindring og bidra til at det utarbeides nye retningslinjer for denne pasientgruppen. Bakgrunnen er at en vet lite om hva som påvirker smerteintensiteten ved ortopedisk kirurgi og at mange får dårlig smertelindring. Ortopedisk kirurgi regnes blant de mest smertefulle prosedyrene blant en rekke forskjellige kirurgiske prosedyrer. På den kirurgisk klinikken der prosjektet skal gjennomføres behandles hovedsakelig voksne pasienter med akutte traumer og frakturer. Denne pasienten gruppen forventes å oppleve sterke smerter etter operasjonen. Det samles inn data mht. sosiodemografi, smerte, angst, depresjon og katastrofetanker. Av de 220 pasientene som etter planen skal rekrutteres er de fleste av disse pasientene hospitaliserte i en akutt situasjon og må kunne gi sitt samtykke før operasjon. Forsøksdeltakerne vil bli intervjuet med utgangspunkt i et strukturert spørreskjema før og etter operasjonen. Personopplysningene avidentifiseres med en koblingsnøkkel. En sikkerhetskopi på papir vil bli lagret i et lukket skap på låst kontor. Bare forskerne har tilgang tilkoblingsnøkkelen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1609 Prosjektstart: 31.08.2017 Prosjektslutt: 31.07.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anners Lerdal
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Jimma University
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

This reaserch project funded by the Strategic And Collaborative Capacity Development in Ethiopia and Africa (SACCADE) project, and the inter university collaboration between Jimma university, Ethiopia, and University of Oslo, NorwayForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medicine/Health Science, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst