Forskningsprosjekt


Simulering av god psykisk helse på Rorschach, MMPI-2 og PPI i en fengselspopulasjon

Vitenskapelig tittel:
Simulating good menthat health on the Rorschach, the MMPI-2, and the PPI in a forensic population

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvor robuste/sårbare personlighetstestene Rorschach, MMPI-2 og PPI er med hensyn til om innsatte med voldsdom kan simulere god psykisk helse og lite voldelighet på testene. Innsatte med voldsdom ved Ullersmo fengsel blir tilfeldig plassert i en eksperimentgruppe (EI; n = 20) og en kontrollgruppe (KI; n = 20). I tillegg skal man ha en sammenligningsgruppe (S; n = 20) av ikke-innsatte uten kjente psykiske problemer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1997 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ellen Hartmann
Forskningsansvarlig(e):  Psykologisk institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst