Forskningsprosjekt


Immunologiske endringer blodoverføring fører til hos pasienter som opereres for skjev rygg

Vitenskapelig tittel:
Transfusjonsrelaterte endringer hos pasienter med opereres for idiopatisk skoliose (Transfusion-related immunomodulation in idiopathic scoliosis patients)

Prosjektbeskrivelse:
Hypotesen i denne studien er at transfusjon kan forårsake endringer i immunforsvar ikke bare hos syke pasienter, men også hos i utgangspunktet friske mennesker. Pasienter med skjev rygg (idiopatisk skoliose) og uten andre sykdommer sykdommer opereres for å hindre belastningsskader og lungekomplikasjoner på grunn av deformasjon av ryggsøylen. Disse pasienteene vil være velegnet til å inkludere for å etterpråve hypotesen om at transfusjon vil endre immunforsvaret, ikke bare hos syke, men også hos friske mennesker. I prosjektet skal en inkludere tre grupper pasienter: Hovedgruppen vil består av 10 pasienter mellom 12 – 18 som skal opereres for idiopatisk skoliose/skjev rygg og som trenger transfusjon. I tillegg inkluderes to kontrollgrupper, en gruppen ( n= 10) pasienter med samme diagnose, som ,opereres , men trenger ikke transfusjon med blodgiverblod. Den andre kontrollgruppen (n=10 ) har en annen ryggdiagnose (spondylolistese) hvor det ikke brukes cell-saver og hvor pasientene som regel ikke transfunderes. Under inngrep brukes såkalt cell-saver hvor man samler pasientens blod fra operasjonsfeltet. Uten at samlet blod forlater operasjonsstuen, vaskes og filtreres blodet før det gis tilbake til pasienten. Dette reduserer behovet for transfusjon med blodgiverblod, men noen pasienter trenger likevel transfusjon etter inngrepet i tillegg. Diverse opplysninger samles inn som pasientens alder, kjønn, diagnose,operasjonsvarighet, blødning (antall ml.), transfusjonsreaksjoner, blodprøveresultater mm. Blodprøver tas til en ny biobank, før og etter operasjon og etter transfusjon. Hematologi, cytokiner, lymfocytt funksjon og CRP undersøkes. Det søkes godkjenning av en spesifikk forskningsbiobank med navn Transfusjonsrelatert immunmodulering med Cigdem Akalin Akkök som ansvarshavende.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1897 Prosjektstart: 25.10.2017 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cigdem Akalin Akkøk
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad for Helse Sør-Øst-forskningmidler (åpen forskningsstøtte) er levert.

Søkes for støtte for gavemidler fra Fondstiftelsen OUS.

Avdelingens FoU-midler skal brukes inntil finansiering fra HSØ er forhåpentligvis tilgjengelig.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst