Forskningsprosjekt


Immunterapi mot ondartet hjernekreft hos barn og ungdom (CheckMate98).

Vitenskapelig tittel:
CheckMate908: CECKpoint pathway and nivoluMAb clinical Trial Evaluation, Protocol CA209908: Phase Ib /II Clinical Trial of Nivolumab Monotherapy and Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Pediatric Subjects with High Grade Primary CNS Malignancies.

Prosjektbeskrivelse:
Studien ønsker å undersøke om immunterapi med nivolumab og nivolumab i kombinasjon med ipilimumab kan ha effekt hos barn og ungdom med ondartet hjernesvulst. Studien er åpen fase Ib/II. Pasientene som inkluderes i studien er pasienter med nyoppdaget høygradig hjernestammekreft (DIPG) og pasienter med andre ondartete hjernesvulster, som er enten behandlingsresistente eller fått tilbakefall, som høygradig-gliom, glioblastom, medulloblastom, ependymome eller høygradige svulster av annen patologi. Både sikkerhet, effekt og toleranse av behandlingene undersøkes i denne pasientgruppen. Det er stort behov for mindre toksisk og effektiv behandling av hjernesvulster hos barn. Et annet mål med studien er å finne biomarkører for PD-L1 - dvs. diagnostisk utprøvning. Både nivolumab og ipilimumab er antistoffer, og kombinert sammen har som mål a gjøre immunforsvaret bedre i stand til å angripe kreftcellene og kan få svulster til å minske eller slutte å vokse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1530 EudraCT-nummer: 2016-004441-82 Prosjektstart: 06.10.2017 Prosjektslutt: 06.10.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aina Ulvmoen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Bristol Myers Squibb er sponsor for studien. Økonomiske avtaler er iht standard avtale templat gjennom Inven2 og forhandles parallelt med søknaden til REK. Den kan ettersendes dersom ønskelig når den er klar.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
20.09.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst