Forskningsprosjekt


Healing for moderat depresjon hos voksne: En tidlig fase studie

Vitenskapelig tittel:
An early-phase comparative trial of spiritual healing as addition to conventional care for moderate depression in adults

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon er en av de hyppigste psykiske lidelsene i Norge og en av de vanligste årsakene til arbeidsfravær og uførhet. Mange pasienter ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud. Formålet med denne studien er å undersøke om det er indikasjoner på at det å gå til healer i tillegg til å motta standard behandling for moderat depresjon gir økt gevinst mht reduksjon i depresjonssymtomer og bivirkninger i forhold til standard behandling alene. Tyve pasienter skal inkluderes i studien hvorav 10 får standard behandling på distriktspsykiatrisk senter og 10 mottar 10 ukentlige behandlinger hos healer i tillegg. Reduksjon i depresjonssymptomer vil bli målt som reduksjon i score på spørreskjemaene Beck Depression Inventory scale som fylles ut av pasienten ved studiens start, etter fem, ti, 26 og 52 uker og Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale som fylles ut av psykiater ved studiens start og etter fem og ti uker.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1652 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Agnete Egilsdatter Kristoffersen
Forskningsansvarlig(e):  UiT The Arctic University of Norway
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiert av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling (NAFKAM) (Inhouse finansiering).Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK nord