Forskningsprosjekt


En metodestudie av smertefølsomhetstester

Vitenskapelig tittel:
Pilotundersøkelse til ungdomsundersøkelsen Fit futures: En metodestudie av smertefølsomhetstester

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en pilotundersøkelse til studien Fit futures. Hensikten med pilotundersøkelsen er å optimalisere parametre for smertefølsomhetstesting. Smertefølsomhetstester basert på varme-, kulde- og trykkstimuli vil bli brukt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1566 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Dette er en pilotundersøkelse til Fit futures som er del av Tromsøundersøkelsen. Utvidelse og fornyelse av konsesjon for Tromsøundersøkelsen er til behandling hos Datatilsynet. Data fra pilotundersøkelsen vil imidlertid ikke bli lagt til registeret.
Behandlet i REK
DatoREK
24.06.2010 REK nord