Forskningsprosjekt


Vurdering av transfusjonsresultater for blodplater oppbevart i ELX poser

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of Transfusion Results of Platelets Stored in ELX bags

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Blodplatetransfusjoner er en viktig del av støttebehandlingen ved flere livstruende blodsykdommer og ved store blødninger. Kvaliteteten på blodplatekonsentratene under lagring er blant annet avhengig av lagringsposen fordi gassutveksling mellom luft og posens innhold er essensielt. Det er nå utviklet en pose som har gitt gode resultater ved laboratorietesting og ved en mindre klinisk utprøving. Formål: Studien har som mål å vurdere om de foreliggende data om blodplatekvalitet for plater lagret i ELX-poser lar seg reprodusere. De foreliggende data er tilstrekkelig for CE-merking av posen, men FDA i USA krever en mer omfattende studie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1564 Prosjektstart: 12.07.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tor Hervig
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble ikke iverksatt
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest
31.01.2018 REK vest