Forskningsprosjekt


Hukommelse og demens

Vitenskapelig tittel:
Delprosjektet "Hukommelse og demens i Nord-Trøndelag". Datainnsamling på sykeheimene.

Prosjektbeskrivelse:
Dette delprosjektet er del av prosjektet "Demens i Nord-Trøndelag", som ta sikte på å etablere en nasjonal forskningsplattform for demens. Trinn 1 omfatter innsamling av helseopplysninger fra pasienter som er utredet for hukommelsespreoblemer og demens ved sykehusene i NT. Denne delen er ferdig i juli 2020. Trinn 2 omfatter pasienter som bor på sykeheimene i NT. En pilot er tidligere godkjent av REK. Vi søker nå om å gå videre med datainnsamlingen ved de andre sykeheimene i NT.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1651 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.07.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristian Hveem
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Grunnlag for flere PhD-prosjketer, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2010 REK midt
24.05.2013 REK midt