Generell forskningsbiobank


Norgrasp - All 2016 Generell biobank

Prosjektbeskrivelse:
Det vises til prosjektgodkjennelse med vilkår for: 2017/585 behandlet i REK midt. Prosjektgruppen ble i dette vedtaket bedt om å opprette generell forskningsbiobank for restmateriale fra prosjektet Norgrasp-ALL 2016. Prøvene i den generelle forskningsbiobanken skal benyttes på fremtidig forskning på akutt lymfatisk leukemi og relaterte tilstander. Norgrap-ALL er en studie for barn og unge voksne med akutt lymfatisk leukemi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1505 Startdato for innsamling av materiale: 01.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Anne Kristine Lehmann
Finansieringskilder: Århus universitetssykehus, Danmark


Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest