Forskningsprosjekt


Sidelying release - effektivt ved forlenget første stadium av fødsel og occiput posterior, en pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Sidelying release - an effective measure for correcting malrotations in prolonged first stage of labour - a pilot study.

Prosjektbeskrivelse:
Når barnet ligger i occiput posterior posisjon («stjernekikker»), er det økt forekomst av forlenget fødsel og keisersnitt. Det er ingen evidensbaserte metoder for å korrigere rotasjon av hodet, men metoder som sidelying release (en posisjoneringsteknikk for mor) er likevel i bruk. Studiens mål er å undersøke om denne teknikken kan få foster i occiput posterior posisjon til å rotere til anterior. Man vil gjøre ultralydundersøkelse før og etter teknikken anvendes. Studien beskrives som en pilotstudie for en evt. senere randomisert studie. Man vil rekruttere 50 førstegangsfødende kvinner med langsom framgang i fødselen der barnet er i occiput posterior posisjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1518 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 11.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tilde Broch Østborg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ultralydapparat finnes allerede på avdelingen og undersøkelsene og prosedyren vil bli utført av jordmødre og leger i vanlig arbeidstid.

Prosjektleder vil søke forskningsstilling ved Kvinneklinkken ved SUS.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.09.2017 REK vest
29.11.2017 REK vest