Forskningsprosjekt


Duodopa register

Vitenskapelig tittel:
Global langtidsregistrering av effekt og sikkerhet for DUODOPA hos pasienter med avansert Parkinsons sykdom under rutineoppfølging

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke effekten av behandling med medikamentet Duodopa som bl.a. består av levodopa til pasienter med Parkinsons sykdom. Studien er initiert av Abbot Products Operation AG. Undersøkelsen vil omfatte 25 pasienter som har brukt DUODOPA i maksimum ett år. Totalt vil undersøkelsen omfattet 250 personer i Europa. Det skal registreres kliniske data med tanke på langtidseffekt av DUODOPA, spesielt angående effekt, sikkerhet, utnyttelse av helseressurser og pasientens livskvalitet under rutineomsorg. Deltakerne skal fylle ut et spørreskjema om hvordan sykdommen oppleves. Pasientene skal samtykke til denne registreringen og det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring til formålet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1571 Prosjektstart: 25.06.2010 Prosjektslutt: 27.06.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Christofer Lundqvist
Forskningsansvarlig(e):  Akershus Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst